caída

20 tekstów – auto­rem jest caída.

'' Krzyk w mo­jej głowie mnie za­bija '' 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 marca 2012, 20:14

'' To gwiaz­dy uświada­miają nas o tym co zro­biliśmy źle, nad czym mu­simy jeszcze pop­ra­cować , i to co tak nap­rawdę Kocha­my '' 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 marca 2012, 19:23

'' Uciec tam,gdzie marze­nia sie spełniają, gdzie ludzie nas do­ceniają,tam gdzie bedziemy szczęśli­wi '' 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 marca 2012, 20:05

'' imię: miłość
nazwisko:pieprzona
miej­sce za­mie­szka­nia:ser­ce '' 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 marca 2012, 10:15

'' Każdy zaw­sze mi mówił ze trze­ba żyć tak by po­tem nicze­go nie żałować,ale pat­rząc na in­nych myślę so­bie że oni już żałują te­go co przeżyli '' 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 marca 2012, 10:34

'' Coś się mu­si skończyć, by coś się zaczęło '' 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 lutego 2012, 19:42

'' Ser­ce bi­je inaczej do każdej chwil z nasze­go życia '' 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 lutego 2012, 17:04

'' czas ucieka,dla­tego wy­korzys­taj każdą chwilę i każdą se­kundę swo­jego życia'' 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lutego 2012, 12:54

'' Żyć życiem, brać z życia to co naj­lep­sze, i nig­dy te­go nie żałować! Bo zaw­sze wszys­tko się zmienia,na­wet TY sam! '' 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 lutego 2012, 21:27

'' Życie to jed­na wiel­ka ta­jem­ni­ca,która aż do śmier­ci nas zas­ka­kuje '' 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 lutego 2012, 20:19

caída

,,Igrzyska Śmierci'' -Suzanne Collins

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

caída

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność